Skip to content

Principer för tryggare rum

Vi förbinder oss till icke-diskriminerande och trakasserifria rum och förväntar oss att också museibesökarna förbinder sig till detta. Var och en är ansvarig för sitt eget uppförande och ska ta varandra i beaktande. På det sättet skapar vi tillsammans fysiska och mentala rum där alla har en jämlik möjlighet att delta och agera.

Vi inser att vi ibland oavsiktligt och utan att önska det beter oss på ett skadligt sätt, därför försöker vi lära av våra misstag så att vi kan agera bättre i fortsättningen.

De här principerna är också en del av tillgängligheten. Vi försöker också använda ett lättbegripligt språk och vid behov kommunicera på flera språk.

Sök