Den internationellt meriterade polska konstnären Paweł Althamers (f. 1967) omfattande utställning presenterar hans mångdimensionerade och överraskande konst från tre årtionden. Althamer skapar också ett nytt socialt konstverk, där han inbjuder publiken att prova på, låta sig inspireras och sträva efter sinnets, kroppens och själens frihet. Utställningen Paweł Althamer: I (am) är konstnärens första separatutställning i Norden.

Namnet på Paweł Althamers utställning I (am) sammanfattar frågan som löper genom hela hans produktion: Vem är jag? Vilka är vi tillsammans? Att göra saker tillsammans är en central resurs för Althamers konstnärliga verksamhet. Han tar med såväl sina familjemedlemmar och grannar som museibesökare och dem som har det sämst ställt i samhället. Samarbetet utmynnar ofta i skulpturer, med konstnärens egna ord totem, som är spår av den process som ägt rum. För konstnären, som har skulptörutbildning, är ambitionen inte hur slutresultatet ser ut. Det viktigaste är att leka tillsammans.

Utställningen ger en allsidig inblick i Althamers mångsidiga konst: skulpturer, installationer, upptagningar av samhällskonstnärliga verk samt miniatyrvärldar. Här finns också en rutschbana som Althamer har byggt tillsammans med barn och som får användas fritt av utställningens barnbesökare.

Althamer skapar också ett nytt verk på HAM, där han driver leken och öppenheten som metod allt längre. Den ena båghallen på andra våningen fylls av ett vitt rum, dit publiken stiger in, under tystnad, vitklädda, utan sina mobiltelefoner. Besökarna som kommer för att uppleva rummet uppmuntras att kommunicera ordlöst med varandra och främst med sig själva. Althamer har jämfört sitt nya verk med bastun och dess renande verkan för kropp och sinne. I det vita rummet renas våras sinnen och tankar från det nutida retningsflödet.

Pawel Althamer: NOMO, 2009 / Photo: Jens Ziehe, Berlin