Utställningen Könsförvirring deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroller och hur de konstrueras. Utställningen ger ett överraskande perspektiv på debatten genom att vända blicken mot den bortglömda historien. Här visas över 300 postkort samt studio- och snapshot-fotografier från över hundra år tillbaka.

Bilderna och fotografierna avspeglar cross-dressing och lek med könsroller samt utmanar antaganden om det maskulina och det feminina. Uppfattningen om de konventionella normerna under tidigt 1900-tal ställs i en tvivelaktig dager. Vad i all världen? Queer levde starkt redan för hundra år sedan!

Utställningen uppmanar till att fundera på vilka former av självuttryck, njutning och identitetspolitik som hängde samman med de populära bildmedierna under tidigt 1900-tal. Samtidigt utmanar bildrikedomen uppfattningarna om könsdebatten som nutida minoritetsflum.

Utställningen kurateras av docent Harri Kalha som i över tio år har sammanställt material till utställningen och faktaboken som utställningen grundar sig på. Tankebroar till vår tid byggs av utvalda verk från de senaste decennierna ur HAM:s samlingar.

Privat studiofotografi, Italien, c. 1920 / © Privatsamling