Opetusmateriaalit

Näyttelyihin on tarjolla opetusmateriaalia. Tehtäväpaketteja voi näyttelystä riippuen hyödyntää joko näyttelyvierailulla, koululla vierailuun valmistautuessa tai näyttelykäynnin jälkeen.