Skip to content

Läromedel

HAM erbjuder läromedel till utställningarna. Uppgiftspaketen kan beroende på utställning användas under museibesöket eller i skolan före eller efter museibesöket.

Installation view of Haegue Yang: Continuous Reenactments, HAM Helsinki Art Museum, 2023. Courtesy of the artist. Photo: Kirsi Halkola.

Haegue Yang: Kontinuerliga återskapanden 

Den upplevelsebetonade helheten är den internationellt kända nutidskonstnären Haegue Yangs första seperatutställning i Finland. I sin konst studerar Yang kontaktytorna mellan samhället, vetenskap och mänsklighet. I Yangs multisensoriska skulpturer och installationer förenas fabrikstillverkade material med olika kulturers hantverkstekniker. 
 
Uppgifterna kan anpassas till högstadiet och andra stadiet. Ta gärna med dig ett utställningshäfte där hittar du mer information om konstverkerna. Utställningshäftet finns även här (PDF). Du kan också ta utställningshäftet med dig från museet. 

Tove Jansson: Fest i Staden, 1947. © HAM/Hanna Kukorelli

Tove Jansson

Tove Jansson var en verkligt mångsidig multikonstnär. Hon var bildkonstnär, författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare, men är mest känd som muminvärldens skapare. HAM har tillägnat en del av museets utrymmen för presentation av konstnärens liv och produktion.

HAM:s läromedel berättar om Tove Janssons fresker Fest i stan och Fest på landet som finns utställda på konstmuseet i Tennispalatset. Många av skoluppgifterna handlar om havet, som var en viktig inspirationskälla för Tove Jansson. Hon spenderade nästan alla sina somrar ute i skärgården.

Lär känna freskerna

Tove Jansson har använt både fresko- och seccoteknik i freskomålningarna Fest på landet och Fest i stan. Studera detaljer i freskerna och lär dig mer om freskotekniken.

Guidning med perspektiv Tove Janssons fresker

Amanuens Mikko Oranen från HAM och redaktör Kaisa Viitanen diskuterar vid Tove Janssons fresker Fest i staden och Fest på landet.

Tove Janssons virtuella museum

Tove Jansson föddes år 1914 och växte upp i ett konstnärshem. Hennes far Viktor Jansson (1886-1958) var skulptör och modern Signe Hammarsten-Jansson (1882-1970) var tecknare och illustratör. Även Per Olov Jansson (1920-2019) och Lars (1926-2000) arbetade inom konstnärliga yrken, Lars var författare och serietecknare och Per Olov var fotograf.

I Tove Janssons virtuella museum hittar du mer information om konstnärens liv. Du kan bekanta dig med Tove Janssons familj, Jansson som individ, ateljé, ön och resor.

Moomin Characters Oy ansvarar för det virtuella museet.

Är detta jag? © HAM/Maija Toivanen

HAM:s konststunder

Under konststunderna uppmuntrar man till att utöva konst hemma. I videor på under 10 minuter presenteras små konstövningar, där man använder olika tekniker och material. Inga förhandskunskaper behövs. Konststunderna passar alla!

Sök