Skip to content

Bekanta dig med verken

Bekanta dig med Helsingfors offentliga konstverk genom att söka upp dem på kartan eller i listan. Du kan söka på verkets namn, konstnärs namn, eller enligt publiceringsår.

I söktjänsten finns offentliga konstverk och minnesmärken i Helsingfors. Där hittar du samtliga konstverk, ungefär 500, som ingår i Helsingfors stads samling av offentlig konst. Dessutom har vi tagit med 200 offentliga konstverk och minnesmärken som är placerade utomhus och som tillhör staten, företag och privata institutioner.

Du hittar också samlingen av offentlig konst i tjänsten Finna som är gemensam för arkiven, biblioteken och museerna.

Sök