Skip to content

Biljetter & priser

Biljettpris

16€

Rabatterat pris

14€

Under 18 år

0€

Museikort

0€

HAM galleriet

0€


Inträdesbiljetter kan köpas på plats i Tennispalatset eller på webben. Innan du kommer kan du även boka en biljett med ett kort som ger rätt till rabatt eller fritt inträde. Vänligen visa upp biljetten och kortet vid ingången. Du kan också boka biljetter för barn och ungdomar under 18 år. De har fritt tillträde till museet.

Betalning

I HAM Tennispalatset kan man betala kontant och med bank/kreditkort (Visa, Mastercard). Man kan betala inträdet och Museikortet med Smartum kultursedlar,  ePassi, Tyky-sedlar, Virike-sedlar, Edenred-kort eller Edenred mobil och Mobile Pay.

Biljettförsäljningen stängs dagligen en halvtimme innan museet stänger.

 • Studerande, pensionärer och arbetslösa
 • Beväringar och civiltjänstgörare
 • Grupper minst 10 personer
 • Anställda vid Helsingfors stad (med personalkort)
 • Lärare
 • Konsthistoriestuderande
 • Ungdomsrabattkort EYCA (till studerandepris)
 • De som har ansökt om eller fått asyl eller tillfälligt skydd (Kunden kan verifiera medlemskapet i rabattgruppen med ett intyg om ansökan om asyl eller tillfälligt skydd eller med uppehållstillståndskort)

 • Barn under 18 år
 • Personer med Museiförbundets museikort
 • Personer med Helsinki Card-stadskortet
 • Krigs- och frontmannaveteraner, lottor och krigsinvalider
 • Guider i Finlands Guideförbund
 • Ledsagare och handledare till personer som rehabiliteras och handikappade
 • Kulturkompisar jämte kunder
 • Handledare för daghems- och skolelevgrupper
 • Bildkonstnärer och bildkonstnärsstuderande (med medlemskort till en bildkonstnärsförening eller studiekort)
 • Lärare och barnträdgårdslärare inom Helsingforsregionen då de förbereder ett besök
 • Medlemmar i Bildkonstlärarna rf (med ett gällande medlemskort)
 • Medierepresentanter (med presskort)
 • Medlemmar i kritikerförbundet (SARV)
 • Personer med ICOM-kort (inte Icomos)
 • Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen
 • Helsingfors konstmuseums egen personal och deras familjemedlemmar

De kan besöka HAM utan inträdesavgift på varje månads sista fredag kl. 11.30–19.

 • fredagen 27.1.2023
 • fredagen 24.2.2023
 • fredagen 31.3.2023
 • fredagen 28.4.2023
 • fredagen 26.5.2023
 • fredagen 39.6.2023
 • fredagen 28.7.2023
 • fredagen 25.8.2023
 • fredagen 29.9.2023
 • fredagen 27.10.2023
 • fredagen 24.11.2023
 • fredagen 29.12.2023

 • 2.4.2023 Riksdagsvaldagen
 • 14.5.2023 Morsdag
 • 18.5.2023 International Museum Day
 • 12.6.2023 Helsingforsdagen
 • 17.8.2023 Konstens natt
 • 12.11.2023 Farsdag

Sök