Skip to content

Besök oss

Trafikförbindelser

HAM Tennispalatset finns i Helsingfors centrum i närheten av Kampens köpcentrum. Det är lätt att komma till oss med kollektivtrafik från hela huvudstadsregionen.

Metro
Kampens metrostation

Spårvagn
Den närmaste spårvagnshållplatsen (linje 1, 4 och linje 10) är vid Naturhistoriska museet. Hållplatsen för linjer 7 och 9 finns på Kamptorget.

Buss
Bredvid Tennispalatset och under Kampens köpcentrum finns flera busshållplatser. Den närmaste hållplatsen (buss 24) är vid HAM:s huvudingång på Södra Järnvägsgatan.

Tåg
Järnvägsstationen ligger ungefär 500 m från HAM.

Parkering
Det finns ingen handikapparkering i Tennispalatsets omedelbara närhet. Det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser längsmed Södra Järnvägsgatan.

Personer med bil kan parkera i parkeringshallen P-Kamppi som finns i samband med Kampens köpcentrum. Infarten är från Olofsgatan. Ett annat alternativ är P-CityForum som har infarter från Simonsgatan, Jakobsgatan (sväng in från Södra eller Norra Järnvägsgatan) och från Gräsviksgatan. Från parkeringshallarna kan man ta hissen till Kampens köpcentrum.

Mer information

Tillgänglighet och åtkomlighet

Tennispalatset är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

Rutt till huvudingången (Södra Järnvägsgatan 8)

En hållplats för skujtstrafik finns i närheten av ingången, avståndet högst 5 m, vilket gör det enkelt att nå ingången. Vägen till ingången är lätt att se, marken är plan och tillräckligt bred och upplyst. Ovanför ingången finns ett tak.

Ingången syns tydligt och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns det tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

Rutt till museets lokaler

HAM:s biljettkassa och ingång finns på Tennispalatsets andra våning, och kan nås med hiss som finns i närheten av alla ytterdörrar. I ändan av Södra Järnvägsgatan finns rulltrappor direkt till museets biljettkassa.

Biljettkassan finns på andra våningen i Tennispalatset. Hiss D leder direkt till biljettkassan. Biljettkassan har inget könummersystem. Man köar stående.

Museets dörrar syns tydligt och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utställningslokalerna finns i två våningar. Det finns en hissförbindelse till den övre utställningsvåningen (3 vån.) i museets inneraula. Även verkstadsutrymmet är tillgängligt.

Hissar

Museets ingång finns på Tennispalatsets andra våning, som man lättast når med hiss (C och D). Utställningslokalerna finns i två våningar (2. vån och 3. vån). Inne i utställningslokalerna finns en hissförbindelse till tredje våningen. Hissdörrarna öppnas automatiskt och våningsnumren kan avläsas med fingrarna.

Assistenter

Ledsagare och handledare till personer som rehabiliteras och handikappade personer har fritt inträde till museet. Ledar- och assistanshundar är välkomna till HAM.

Personalen hjälper gärna till. Be om hjälp om det behövs!

Service och hjälpmedel

Toaletter

Det finns toaletter inne i museet. Toaletterna har inte fördelats enligt kön, utan alla kan fritt använda dem. Den tillgängliga toaletten finns på samma våning som biljettkassan. Toalettdörren öppnas automatiskt genom att trycka på knappen och stängs automatiskt.

Låna rullstol, barnvagn och hopfällbara stolar

Allmänheten kan låna rullstolar, rollatorer, barnvagnar och en bärsele för spädbarn. I utställningslokalerna finns stolar och bänkar för pauser samt hopfällbara stolar som kan tas med.

Induktionsslinga och hörhjälpmedel

Vid biljettkassan finns en induktionsslinga som man kan använda vid behov samt hörhjälpmedel.

För guidade turer finns möjligheten att reservera ljudförstärkande hörlurar som förstärker ljudet. Apparaten reserveras i samband med guidebokningen.

Skötrum

Skötrummet finns i den tillgängliga toaletten i ändan av biljettkassans aula.

Förvaring av kläder och saker

Det finns en gratis garderob för HAM:s kunder mittemot biljettkassan. Bredvid garderoben finns även låsbara förvaringsfack. Garderoben och utrymmet för förvaringsfacken stängs kl. 19, så facken måste tömmas före det. Stora väskor, ryggsäckar, paraplyer och ytterkläder måste av säkerhetsskäl lämnas i förvar.

Förstoringsglas och ficklampor

Man kan låna förstoringsglas och ficklampor i biljettkassan.

Fotografering

Fotografering är tillåtet i utställningslokalerna.

Sök