Åtkomlighetsverktyg

Sculpture Map

Förstora kartan

Offentlig konst

HAM kan upplevas också utanför Tennispalatset. Runtom i Helsingfors finns närmare 500 uteskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken. Dessutom finns det i skolor, daghem, på hälsostationer och bibiliotek i Helsingfors omkring 200 konstverk som skapats med enprocentsprincipen.

3500 Konstverk runt i Helsingfors
480 Skulpturer finns utställda dag och natt

I skulpturbanken har samlats uppgifter om allt som allt 480 skulpturer som finns i Helsingfors. Utöver basfakta (verkets namn, konstnär, utgivningsår, placering) finns även bakgrundsinformation om verken samt var skulpturen finns på kartan. Vissa skulpturer består av flera delar. I dessa fall har enbart en av delarna markerats på kartan. Kartorna har skapats i samarbete med Huvudstadsregionens servicekarta. Platsuppgifterna finns även som öppna data.

 

HAM:s samling

Av skulpturerna som finns i Helsingfors parker, gator och öppna platser hör ungefär 250 verk till HAM:s egen samling. På offentliga platser, som på fastigheters gårdar, finns även verk som ägs av företag, statens väsen och privata grupper. Även om verken inte hör till HAM:s samling, finns det uppgifter även om dem i skulpturbanken.

Villu Jaanisoo: Kuukkeli © Foto: HAM / Hanna Kukorelli

Hur och varför anskaffas offentlig konst?

Alla stadsbor har samma rätt att leva i en förträfflig miljö, och HAM hjälper till att säkra denna rättighet. Målet är att placera ut konst jämlikt i alla stadsdelar, samt i nya bostadsområden som inte ännu har offentlig konst.

Läs vidare

Timo Vaittinen: LXD, 2017 © Foto: HAM / Maija Toivanen

HAM förvaltar

HAM förvaltar alla skulpturer som ägs av staden, för att säkerställa att de hålls i gott skick så länge som möjligt för kommande generationer. Vi strävar efter att reparera och rengöra skulpturerna så snabbt som möjligt i samarbete med byggnads- och fastighetskontoret.

Matti Kalkamo: Kehon rakennus & purku Oy, 2005 © Foto: HAM / Maija Toivanen

Anmäl skador till oss eller komplettera uppgifter

Du kan också hjälpa till att ta hand om stadens skulpturer. Skicka respons till oss ifall din favoritskulptur har skadats eller vandaliserats.

Också rättelser och kompletteringar till uppgifterna i skulpturbanken kan skickas via responsblanketten.

Skicka respons till oss

Antti Laitinen: Armour, 2016 © Foto: HAM / Maija Toivanen

Dela ditt skupturminne med oss

HAM samlar in historier om vad folk har upplevt vid skulpturerna. Vi samlar in minnen både på Skulpturminne-sajten och på skulpturernas egna sidor. En del av minnena kan rentav komma med på kartan över offentlig konst eller en guidning.

Dela ditt minne

Pekka Kauhanen: Talvisodan kansallinen muistomerkki, 2017 © Kuvasto. Foto: HAM / Maija Toivanen