Skip to content

Samlingstjänster

Bildförfrågningar om verk i samlingen

Du kan höra dig för om högupplösta bilder av verken i samlingen per e-post: kuvapyynnot@hamhelsinki.fi. Berätta i ditt meddelande av vilket verk du behöver en bild och i vilket syfte bilden ska användas, samt vem som ska ingå bildanvändningsavtal.

I regel är bildanvändningen avgiftsbelagd. För kommersiell användning uppbärs alltid en avgift. Den som lånar verk får alltid använda bilder av verken avgiftsfritt under utställningstiden, för att informera om utställningen och i utställningspublikationen.

Vi ber dig notera att den som använder en bild bär ansvar för att utreda upphovsrättsavgifter och se till att de betalas.

Emma Helle: Tyttö Joka Muuttui Ruusupensaaksi/Flickan som förvandlades till en rosenbuske/ The Girl who Turned Into a Rosebush, 2018. © HAM/Hanna Kukorelli

Deponering av samlingsverk i Helsingfors stads lokaler

Helsingfors konstmuseum HAM deponerar konstverk ur Helsingfors stads konstsamling i stadens verksamhetslokaler. Verken kan lånas ut till exempelvis offentliga lokaler såsom skolor, hälsocentraler, ungdomslokaler och bibliotek. Vi hänger gärna upp konst i entréhallar och pausrum där konstverken gläder så många som möjligt.

Deponeringarna är en viktig del av arbetet vid HAM:s enhet för konstsamlingar. Det ökar HAM:s synlighet utanför utställningslokalerna och gör konstverken och därmed också bildkonsten än mer tillgänglig. Dessutom blir samlingens verk mer kända och når de människor som inte besöker museer eller i övrigt har kontakt med konst i sin vardag. Med konstens hjälp kan man väcka diskussion och konsten kan fungera som konversationsöppnare på platserna där de deponerats. Konst ökar också märkbart arbetsmiljöns trivsel när konst som valts utifrån kundens preferenser finns närvarande i arbetsplatsernas dagliga vardag.

© HAM

Kontaksuppgifter:

Amanuens Leena Mattelmäki: leena.mattelmaki@hamhelsinki.fi

Amanuens Kati Nenonen: kati.nenonen@hamhelsinki.fi

Samlingsassistent Vilma Roine: vilma.roine@hamhelsinki.fi

Lån ur samlingarna

Helsingfors konstmuseum HAM lånar ut konstverk ur Helsingfors stads konstsamling till museer och utställningsarrangörer. Den som lånar konstverket ska ha personal som är professionell inom museibranschen och övervakade lokaler med kontrollerade förhållanden som också uppfyller bestämmelserna för brand- och brottssäkerhet. Verkens skick och HAM:s egna utställningar prioriteras när beslut om utlåning fattas.

När en lånebegäran omfattar färre än fem verk i Finland ska begäran skickas senast fyra månader innan lånetiden inleds. En lånebegäran på flera verk och internationella förfrågningar ska skickas minst nio månader innan lånetiden inleds.

Lånebegäran ska innehålla en beskrivning av utställningens innehåll, utställningens datum och plats, verk som ska lånas och uppgifter om förhållandena i utställningslokalen. Lånebegäran ska skickas till konstmuseets direktör och samlingsregistrator per e-post. Samlingsregistratorn ansvarar för alla låneförfrågningar och förfrågningar om verken i samlingen.

Henna Aho: HA0406A, 2022. © HAM/Kirsi Halkola

Kontaktuppgifter:

Chef för samlingar Elina Leskelä, elina.leskela@hamhelsinki.fi

Registrator Anna Pöppönen, anna.popponen@hamhelsinki.fi

Experttjänster

Vi besvarar gärna alla förfrågningar om Helsingfors stads bildsamlingar. HAM är också regionalt ansvarsmuseum i Nyland.

Kontaktuppgifter

Amanuens Leena Mattelmäki: leena.mattelmaki@hamhelsinki.fi

Amanuens Kati Nenonen: kati.nenonen@hamhelsinki.fi

Amanuens Aki Pohjankyrö aki.pohjankyro@hamhelsinki.fi

Samlingsassistent Vilma Roine: vilma.roine@hamhelsinki.fi

Sök