Skip to content

Om samlingen

HAM tar hand om Helsingfors stads konstsamling

Ellen Thesleff: Thyra Elisabeth, 1892. © HAM/Maija Toivanen

HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling på över 10 000 verk.

Konstsamlingen består huvudsakligen av finländsk 1900–2000-talskonst. Tonvikten för anskaffning av verk har från allra första början legat på unga, konsthistoriskt kreativa och nyskapande konstnärer. Till konstsamlingen hör också äldre, inhemska mästerverk som Ellen Thesleffs Thyra Elisabeth (1892) eller Ville Vallgrens Havis Amanda (1908) samt internationell konst som Ai Weiweis Divina Proportione (2012).

Samlingen består av flera olika donerade samlingar samt stadens egna anskaffningar.

Leonard och Katarina Bäcksbackas donationssamling är hjärtat i helsingforsarnas egen konstsamling. Samlingen donerades år 1976 och består av flera pärlor i finländsk konsthistoria, såsom Tove Janssons Före maskeraden (1943) och Tyko Sallinens Mirri (1910).

Sök från samlingen

För närvarande finns över 1 800 verk ur HAM Helsingfors konstmuseums samlingar i Finna. 

Var kan man se samlingen?

Tove Jansson: Fest på landet, 1947. © HAM/Maija Toivanen

Utställda samlingar

I sina växlande utställningar i Tennispalatset visar HAM verk ur sina samlingar. En del av samlingen är permanent utställd. På museets första våning finns egna salar för konstmuseets hjärta, Leonard och Katarina Bäcksbackas samling. Därutöver är Tove Janssons fresker Fest i stan och Fest på landet permanent utställda i museilokalerna.

Verken lånas också ut till andra utställningsarrangörer i Finland eller till internationella utställningar.

Kyösti Pärkinen: Nubilus 1, 2008. © HAM/Hanna Kukorelli

Runt om i Helsingfors

HAM:s konstsamling omfattar över 10 000 verk, av vilka kring 2 500 finns på offentliga platser i staden, inomhus och utomhus. Den mest synliga delen av samlingen är de offentliga skulpturerna på gator, torg och i parker i Helsingfors. Konsten syns i helsingforsarnas vardag. Konsten finns där stadsbor, besökare, turister och stadens anställda rör sig dagligen. Målet är att konsten ska vara lika närvarande i alla stadsdelar. HAM vill tillföra glädje och djärvhet till staden.

Jasmin Anoschkin: JordgubbSoftis, 2017. © HAM/Hanna Kukorelli

Samlingen på nätet

HAM Helsingfors konstmuseum har publicerat ungefär 1 800 konstverk ur sin samling i den riksomfattande söktjänsten Finna.fi. Finna är en söktjänst för bibliotek, museer och arkiv i Finland. På HAM:s egen Finna-sida kan du bekanta dig med verken enligt exempelvis konstnär, motiv och teknik eller som färdigt sammanställda helheter. Helheterna består bland annat av utställningar i Tennispalatset, Bäcksbackas donationssamling och konst från offentliga platser både ute i gatubilden och inne i stadens skolor, bibliotek och daghem. Sidan uppdateras fortlöpande med nya verk.

Genom att öppna sina samlingar på nätet strävar HAM efter att göra helsingforsarnas egen konstsamling ännu mer tillgänglig, nå nya publiker och öka samlingarnas välkändhet såväl inrikes som utrikes. Finna är en avgiftsfri tjänst där det går enkelt och snabbt att hitta information och det inte behövs någon inloggning för att använda tjänsten.

Hur fick allt sin början?

Ville Vallgren: Havis Amanda, 1908. © HAM/Yehia Eweis

Helsingfors stads konstsamling fick sin början när stadsfullmäktige mottog en staty av poeten Johan Ludvig Runeberg som skulpterats av Walter Runeberg.

Samlingspolitiskt program

Elina Brotherus: Salle à manger (Matsal), 2015. © HAM/Sonja Hyytiäinen

Samlingspolicyn, det vill säga det samlingspolitiska programmet, är museets långsiktiga plan för dess målsättningar, tyngdpunktsområden och utvecklingsåtgärder. Samlingspolicyn motiverar mer detaljerat på vilka grunder nya verk skaffas, hur de förvaras, ställs ut, konserveras och dokumenteras och vilka undersökningar som görs om konstverken.

I praktiken märks samlingspolicyn i allt arbete som utförs vid HAM. Den säkerställer att konstsamlingen hela tiden utökas, att verken förvaras korrekt och att konsten är tillgänglig för alla stadsbor samt visas på bland annat utställningar samt såväl inomhus som utomhus i staden.

Samlingspolicyn uppdateras med regelbundna mellanrum. Just nu pågår uppdateringsarbetet, men här nedan kan du bekanta dig med det förra samlingspolitiska programmet som uppdaterades 2017.

Hur bildas samlingen?

Erik Creutziger: Från poolen med vy, 2022. © HAM/Kirsi Halkola

Samlingen utökas aktivt genom anskaffning av nya verk och genom mottagande av donationer. Anskaffningarna har från början fokuserat på att skapa en samling av finländsk samtida konst. Äldre konst har enbart anskaffats i liten grad, och även då för att komplettera museets donationssamlingar. Till samlingen har även anskaffats ett litet antal internationella verk, huvudsakligen från utställningar som konstmuseet arrangerat.

Information om riktlinjerna för anskaffningarna till samlingarna och olika anslag finns i samlingspolicyn, som uppdateras med jämna mellanrum.

EGS: Night on Earth, 2017. © HAM/Hanna Kukorelli

Konstförvärv

Helsingfors stad riktar årliga anslag till att utöka Konstsamlingen. Helsingfors konstmuseum HAM ansvarar för utökandet av Stadens Konstsamling genom att ge staden förslag till Konstsamlingen.

Konstmuseets enhet för offentlig konst agerar expert i förvärv enligt Enprocentsprincipen och vid Anskaffning av offentlig konst. Donationerna utgör ända sedan 1800-talet en betydande del av bildandet av stadens konstsamlingar. Läs mer om offentlig konst här.

Elin Danielson-Gambogi: Interiör. © HAM/Hanna Rikkonen

Donationer

Grunden till helsingforsarnas konstsamling är Leonard och Katarina Bäcksbackas donationssamling. Det är en helhet på ungefär 430 verk som samlades av konstkännaren och galleristen Leonard Bäcksbacka. Till samlingen hör även många andra donationssamlingar av hög kvalitet samt enskilda donerade verk. Även offentliga verk doneras.

I donationsprojekt HAM verkar som sakkunnig, ger utlåtanden, och tar emot donationen när den verkställs. I donationer av offentliga verk förhandlar konstmuseet och stadsmiljösektorn om var verket ska placeras.

Konservering och teknik

© HAM

HAM sköter också rent konkret om helsingforsarnas konstsamling. De älskade verken transporteras, hängs upp, skyddas, konserveras och förvaras för kommande generationer.

Konservatorerna sköter om underhållet av HAM:s samling. De övervakar förhållandena i lokalerna för långtidsmagasinering och utställningslokalerna samt ser tillsammans med museimästarna till att konstverken hanteras korrekt i alla situationer. Konservatorerna granskar verkens skick varje gång de lånas ut till andra museer eller utställningar.

Tillsammans med stadsmiljösektorn tar HAM hand om de offentliga skulpturerna. Underhållet och servicen av utomhusskulpturerna omfattar bland annat konservering, reparationer, tvätt och vaxning. Medan parkerna renoveras och gatuarbeten pågår flyttas skulpturerna i säkerhet och konserveras i samband med det.

Sök