Skip to content

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.hamhelsinki.fi/sv/ och har upprättats / uppdaterats 06.05.2024. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Svarstexter saknas för bilder och ikoner

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  De flesta bilderna på sidorna, webbplatsens ikoner och logotyp, formulären på webbplatsen samt funktionerna för karusellblocken på webbplatsen saknar tillgängliga textsvar (alt-texter). Dessutom saknas textsvar för kartknapparna på sidan ”Bekanta dig med verken” på Sidan för offentlig konst.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Felaktig ordning på rubriknivåerna

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På flera sidor är rubrikerna inte ordnade i rätt ordning H1 > H2 > H3 > H4.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Navigationen på en mobil enhet i liggande läge.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  När webbplatsens navigering används på en mobil enhet i liggande läge är inte alla navigeringslänkar tillgängliga.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.4 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning (inofficiell översättning)
 • Möjlig att uppfatta: Autocomplete-attributet för nyhetsbrevet.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Autocomplete-attributet saknas för e-postfältet i nyhetsbrevet.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (inofficiell översättning)
 • Möjlig att uppfatta: Vissa texter på webbplatsen har otillräcklig kontrast.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidans bildtexter ovanpå vit bakgrund når inte det krävda minimikontrastförhållandet. Dessutom uppfyller länken ”Vår sekretesspolicy” i prenumerationen på Media-sidan inte det krävda minimikontrastförhållandet.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Möjlig att uppfatta: Navigationen är inte tillgänglig när textstorleken på webbplatsen ändras.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Navigationslänkarna är inte alla tillgängliga när text- och innehållsstorleken har ökats till 200% och webbläsarfönstret har den krävda storleken 1366x768px enligt kriterierna.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.4 Förändring av textstorlek
 • Möjlig att uppfatta: Allt innehåll på webbplatsen är inte tillgängligt vid låga upplösningar.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Evenemangskorten på sidan för listade evenemang syns inte helt på skärmen vid den definierade upplösningen. På sidor där rubriken innehåller långa ord: de långa orden syns inte helt i den definierade upplösningen.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls/h5>
  • 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (inofficiell översättning)
 • Möjlig att uppfatta: Otillräcklig kontrastförhållande för knappar och tangentbordsnavigering.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Hakpilens kontrast för tangentbordsnavigering är 1.6:1. Kontrasten bör vara minst 3.1. För vissa länkar mot vit bakgrund är kontrasten för tangentbordsnavigering 2.3:1, när den borde vara minst 3.1. Kontrasten för nyhetsbrevets tangentbordsnavigering i foten, i e-postfältet och för kryssrutan jämfört med bakgrunden är 2.1, när den bör vara minst 3.1.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)
 • Hanterbar: Kartan för ’Bekanta dig med verken’ är otillgänglig för användare av tangentbord.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan ”Bekanta dig med verken” för offentlig konst kan inte knapparna på kartan användas enbart med tangentbordet.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.1.1 Tangentbord
 • Hanterbar: Ordningen för fokus i prenumerationsformuläret för nyhetsbrev.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Nyhetsbrevets prenumerationsformulär framskrider inte logiskt vid navigering med tangentbordet. Efter att e-postadressen har matats in navigeras man till knappen ”Skicka” även om det obligatoriska alternativet under, kryssrutan, måste väljas innan formuläret kan skickas.
  Ordningen är således: Din epost – Skicka – Kryssrutan

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.3. Fokusordning
 • Hanterbar: Syftet med generiska länkar är bristfälligt.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Generiska knappar eller länkar, som ”Läs mer”, saknar en beskrivande text som förklarar länkens innehåll.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: På vissa sidor på webbplatsen saknas fullständiga rubriker.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vissa sidor saknas H1-rubriken. Varje sida bör ha en H1-rubrik. På sidan för skolor och daghem finns en fällbar element utan rubrik och innehåll. På sidan för kontaktuppgifter finns en tom H3-rubrik. Rubrikerna bör inte vara tomma.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Hanterbar: Bannerns öppettider saknar synliga markeringar i nedrullningsmenyn.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns ingen synlig fokus för knappen som öppnar nedrullningsmenyn som visar öppettiderna när man navigerar med tangentbordet. Dessutom saknas synlig fokus även för knappen ”Öppettider” i samma meny.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus
 • Hanterbar: Rullgardinsmenyn för sidan med tidigare utställningar saknar synlig fokus.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan för tidigare utställningar saknas betoning för tangentbordsnavigering i rullgardinsmenyn ”Välj år”.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus
 • Hanterbar: Bristen på synlig fokus i Som listan på sidan för att bekanta dig med verken i offentlig miljö.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På sidan ”Bekanta dig med verken”, i ”Som listan”, saknas synlig fokus för tangentbordsnavigering för valen A-Ö och Ö-A.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus
 • Hanterbar: Bristande synlig fokus för pressmeddelandena på sidan för media.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Bristande betoning för tangentbordsnavigering för pressmeddelandena på sidan för media, samt för bläddringen genom pressmeddelandesidorna.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus
 • Begriplig: Saknade namnskyltar

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  När man prenumererar på nyhetsbrevet visas inte fälten som obligatoriska. Obligatorisk information visas först när formuläret försöks skickas. Dessutom saknar textfälten i formulären namnskyltar. Till exempel i sökfältet på sidan ”Om samlingen”

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

ham@hamhelsinki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Sök