Skip to content

Data­skydds­de­kla­ra­tion

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 ja Suomen tietosuojalaki 1050/2018

Rekisterin pitäjä
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr.
Eteläinen Rautatienkatu 8, 00100 Helsinki
PL 16112
sähköposti: ham@hamhelsinki.fi
puh. (09) 310 87001
Y-tunnus 3272340-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
HAMin myyntivastaava Veera Kauppi, veera.kauppi@hamhelsinki.fi

Rekisterin nimi
HAMin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
HAMin omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, toiminnan kehittäminen, sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

Rekisterissä ylläpidetään taidemuseon sidosryhmien ja asiakkaiden kontaktitietoja. Tietoja käytetään asiakassuhteen, palvelussuhteen tai jäsenyyden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakastunnus
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Yritys
Tehtävänimike
Puhelin
Matkapuhelin
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Kontaktin kanssa tehdyt toimenpiteet (tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta)

Säännönmukaiset tietolähteet

Eri yhteisöt
Taidemuseon verkkosivuilla oleva uutiskirjeen tilauslomake
Museopisteissä olevat uutiskirjeen tilauslomakkeet
Kävijäkyselyt
Arvonnat

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta HAMin ulkopuolelle.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu HAMin työntekijä. Rekisteriin on pääsy vain käyttäen henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan mahdollisimman pian. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröity voi esittää tietojen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tietojen korjaus toteutetaan mahdollisimman pian. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tiedon korjaamisoikeutta ei voisi toteuttaa.

Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Sök