Samlingen

HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling på 9 000 verk, som sprider sig från Tennispalatset runtom i hela staden. HAM vill tillföra glädje och djärvhet till staden.

HAM:s samling omfattar över 9 000 verk, varav ungefär 3 500 finns i offentliga utrymmen som skolor, hälsocentraler och ämbetsverk. Den mest synliga delen av samlingen är de offentliga skulpturerna i Helsingfors, på gator, torg och i parker. Målet är att konsten är lika närvarande i alla stadsdelar.

Konsten syns i helsingforsarnas vardag, skapar diskussion och mötesplatser och en intressant och vacker stadsmiljö.

Största delen av samlingen är finländsk konst från 1900–2000 -talet, men i den ingår även äldre inhemska mästerverk och internationell konst. Unga konstnärer som skapar ny konsthistoria har varit en tyngdpunkt från början.

Samlingen består av flera olika donerade samlingar samt stadens egna anskaffningar. Helhetens hjärta är samling Bäcksbacka som donerades år 1976.

Förutom i stadens offentliga utrymmen visas samlingen även i HAM:s egna utställningar. Verken lånas också ut till andra utställningsarrangörer i Finland eller till internationella utställningar.