Samlingen

HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling på 9 000 verk, som sprider sig från Tennispalatset runtom i hela staden. HAM vill tillföra glädje och djärvhet till staden.

HAM:s konstsamling omfattar över 9 000 verk, av vilka kring 3 500 finns på offentliga platser i staden, inomhus och utomhus. Den mest synliga delen av samlingen är de offentliga skulpturerna på gator, torg och i parker i Helsingfors.

Konsten syns i helsingforsarnas vardag. Konsten finns där stadsbor, besökare, turister och stadens anställda rör sig dagligen. Målet är att konsten ska vara lika närvarande i alla stadsdelar.

Konsten skapar samtalsämnen och mötesplatser, en intressant och vacker stadsmiljö.

HAM är ett konstmuseum stort som hela staden

Förutom i stadens offentliga utrymmen visas samlingen även i HAM:s egna utställningar. Verken lånas också ut till andra utställningsarrangörer i Finland eller till internationella utställningar.

Största delen av samlingen är finländsk konst från 1900–2000 -talet, men i den ingår även äldre inhemska mästerverk och internationell konst. Unga konstnärer som skapar ny konsthistoria har varit en tyngdpunkt från början.

Samlingen består av flera olika donerade samlingar samt stadens egna anskaffningar. Helhetens hjärta är samling Bäcksbacka som donerades år 1976.