Kommande utställningar

Information om våra uppkommande utställningar, var så goda!

2020

År 2020 knyts utställningsprogrammet för HAM Helsingfors konstmuseum samman med den första Helsingforsbiennalen som ordnas på Skanslandet. Innehållen i biennalen, som infaller på sommaren och i början av hösten, kompletteras av HAM:s två huvudutställningar i båghallarna på övre våningen i Tennispalatset: Museum of Becoming av Laura Gustafsson och Terike Haapoja, som öppnas på våren, och höjdpunkten mot slutet av året, den privata utställningen av Katharina Grosse, som fortsätter HAM:s serie om internationella moderna konstnärer. Grosses utställning består av två installationer som undersöker i måleri och som konstnären bygger upp för HAM. Den ena av installationerna målar Grosse på plats. I den imponerande verkhelheten stiger besökarna bokstavligen in i målningen.

Även helsingforsarnas egen konstsamling syns mångsidigt i programmet för 2020. Gustafsson&Haapojas utställning utmanar mänskligheten och omfattar både videoinstallationen Museum of Nonhumanity ur HAM:s samlingar och konstnärsduons nyaste verk, intervention i samlingen. Marja Lahelma kar kuraterat en utställning med verk av bildkonstnärer som bott i konstnärshemmet Lallukka i Tölö i Helsingfors. De flesta av de utställda verken ingår i HAM:s samlingar. HAM:s samling har en roll också i utställningen med Vilho Lammis verk, som produceras i samarbete med Uleåborgs konstmuseum. Utställningen byggs upp kring det älskade verket Limingo å i samlingen Bäcksbacka. Föremål för fotografierna av Perttu Saksa är verktyg som använts av skulptören Laila Pullinen och övriga föremål i hennes ateljé. Saksas verk parallelliseras med miniatyrskulpturer av Pullinen i HAM:s samlingar.

I HAM-galleriet ställs ut ny konst av sju finländska och internationella konstnärer.

Ändringar är möjliga.