Skip to content

För konstnärer

Ansökan till HAM galleriet

HAM galleriet är en av HAM:s utställningslokaler, galleriet har profilerat sig som utställare av aktuell och ny samtidskonst.

HAM galleriets lokaler i Tennispalatset finns i konstmuseets utställningslokaler på första våningen. Galleriet har två rum med en gemensam yta på 155 kvadrat (rum 1: 84m2 och rum 2: 71m2).

Förfaranden i samband med utställningsarrangemangen:

Ansökningarna behandlas av en arbetsgrupp bestående av utomstående medlemmar och HAM:s amanuenser.

Sök