Kontaktuppgifter

Helsingfors stads kultur- och fritidssektorn är uppdelad på tre servicehelheter: kulturservicehelheten, idrottsservicehelheten och ungdomsservicehelheten.

Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik samt biblioteks-, kultur-, orkester-, musei- och konstmuseiverksamheterna.

I kulturservicehelheten ingår fem tjänster: stadsbiblioteket (Helsingfors stadsbibliotek), stadsmuseet (Helsingfors stadsmuseum), stadsorkestern (Helsingfors stadsorkester), konstmuseet (HAM) och allmänna kulturtjänster.

HAM Helsingfors konstmuseum har hand om stadens konstmuseitjänster och konstsamling. Konstmuseet fungerar som regionalt konstmuseum. Konstmuseets enheter är offentlig konst, konstsamling och konstutställning.

Personal