Kontaktuppgifter

HAM Helsingfors konstmuseum tar hand om stadens konstmuseitjänster och konstsamling. Konstmuseet fungerar också som regionalt konstmuseum.

Personal