Skip to content

Gemensamma rum – guidad visning: Pearla Pigao, Discoterium

16:00 - 17:00

Pearla Pigao: Discoterium, 2022. © Kuva: HAM/Maija Toivanen

Guidad visning av offentlig konst: Verket Discoterium av Pearla Pigao (på finska)

Välkommen att stifta bekantskap med Pearla Pigaos verk till finska gymnasiet i Nordsjö! Guidningen, som är gratis och för alla, ordnas tisdagen 30.5 klockan 16–17. Ingen förhandsanmälan. Adress: Mosaikstråket 2B. 2B. Var på plats lite innan rundvandringen börjar. Våra guider hämtar deltagarna vid huvudentrén, varefter dörren låses.

Guidningen ingår i en serie visningar av verk som ingår i utställningen Gemensamma rum på HAM Helsingfors konstmuseum. De här guidade besöken ordnas på olika platser i Helsingfors som publiken vanligen inte har tillträde till. Hit hör halvoffentliga lokaler, såsom daghem, grundskolor och gymnasier. Guidningen är en sällsynt chans att uppleva de här platsbundna konstverken som skapats med enprocentsprincipen.

Verken som presenteras på de guidade visningarna är av konstnärerna Jussi Juurinen, Tuomas A. Laitinen, Maija Luutonen, Pearla Pigao, Jani Ruscica, Kustaa Saksi och Man Yau.

Sök