Skip to content

Gemensamma rum – guidad visning: Tuomas A. Laitinen, Biomipeli

16:00 - 17:00

Guidad visning av offentlig konst: Verkhelheten av Tuomas A. Laitinen

Välkommen att stifta bekantskap med Tuomas A. Laitinens verkhelhet i finska skolan Jätkäsaaren peruskoulu! Guidningen, som är gratis och för alla, ordnas tisdagen 22.8 klockan 16–17. Ingen förhandsanmälan. Adress: Godahoppsgatan 5. Var på plats lite innan rundvandringen börjar. Våra guider hämtar deltagarna vid huvudentrén, varefter dörren låses.

Guidningen ingår i en serie visningar av verk som ingår i utställningen Gemensamma rum på HAM Helsingfors konstmuseum. De här guidade besöken ordnas på olika platser i Helsingfors som publiken vanligen inte har tillträde till. Hit hör halvoffentliga lokaler, såsom daghem, grundskolor och gymnasier. Guidningen är en sällsynt chans att uppleva de här platsbundna konstverken som skapats med enprocentsprincipen.

Verken som presenteras vid de guidade visningarna är av konstnärerna Jussi Juurinen, Tuomas A. Laitinen, Maija Luutonen, Pearla Pigao, Jani Ruscica, Kustaa Saksi och Man Yau.

Sök