Osmo Valtonen: Ellipsograf, 1982 / Bild: HAM/Kirsi Halkola.

Temat för grupputställningen Någonting underligt rör sig… kretsar kring sinnesförnimmelser, tid, rörelse och interaktionsförhållanden. Utställningen består av kinetiska skulpturer, målningar, fotografier och videoverk inom och utanför HAM:s samlingar.

Utställningen ger utrymme för reflexioner över hur våra sinnen påverkar våra iakttagelser och upplevelser av världen som omger oss. Osmo Valtonens sandskrivare Circulograf (1983) och Ellipsograf (1982) mäter tid och rum. De ritar geometriska former som påminner om former som upprepas i universum. Skrivarnas fascinerande rörelsebanor och linjer som långsamt formas i sanden ger betraktaren möjligheten att sjunka in tidlösheten.

Carl-Erik Ströms och Keiji Uematsus fotografier fokuserar på mänskligt beteende som en del av naturen och ett större sammanhang. I Ströms fotografier finns hänvisningar till människans närvaro, en händelse och den diskreta förändring i landskapet som uppstår efter den. I Uematsus fotografiserie Landscape (1974) jämförs osynliga naturfenomen med det industriella landskapet som människorna har bearbetat. Vid första anblicken är den mest framträdande skillnaden mellan bilderna ljusets och skuggornas växlingar på himlen. I Maija Luutonens ytterst avskalade akrylmålningar försvinner spåren av människans hand och avslöjar inte bara rent materiella iakttagelser, utan också något som inte är närvarande i bilden.

Carl-Erik Ström: Sjungande sten, (odaterad) / Bild: HAM/Maija Toivanen

Anu Pennanens videoinstallation Monument för det osynliga (2003) ställer betraktaren inför hur rörelse i staden känns annorlunda än vanligt när man tyr sig till andra sinnen. Stadsplaneringens och arkitekturens visualitet framhävs när en blind person vandrar från ett hinder till ett annat genom trafikljus och byggarbetsplatser. I Leah Beefermans videoinstallation The Elements (2019–2020) rör sig landskapets olika delar på bildytan och ändrar långsamt form mot abstraktion med hjälp av bildredigering. Observationerna om naturfenomen på vår hemplanet förenas med motsvarande fenomen i den avlägsna rymden. Verket fördjupar sig i hur alla våra upplevelser sist och slutligen är föreställningar i våra tankar.

Anu Pennanen: Fönstret (Gräsviken), ur serien Monument för det osynliga vol. 2, 2003 / Bild: HAM/Maija Toivanen

Utställningens konstnärer är: Leah Beeferman, Maija Luutonen, Anu Pennanen, Carl-Erik Ström, Keiji Uematsu och Osmo Valtonen.

Kuratorer för utställningen är HAM:s amanuenser Petronella Grönroos, Arttu Merimaa och Satu Metsola.