Skip to content

Mer information om verket Landskapet i djurets ögon

Tuula Närhinen: Landskapet i djurets ögon, 1999–2002. Installationsvy. Foto: HAM/Sonja Hyytiäinen.

I sitt verk Landskapet i djurets ögon undersöker bildkonstnären Tuula Närhinen på vilket sätt olika djur ser världen. Hur ser landskapet ut ur till exempel en fågels, gnagares, fisks eller en älgs synvinkel?

Närhinen behandlar temat med hjälp av egenhändigt konstruerade nålkameror. Nålkameran är en sorts ursprungsversion av kameran där bilden blir till så enkelt som möjligt utan linser eller annan avancerad teknik. Bilden skapas då ljuset kommer in genom ett litet hål in i en mörk låda och träffar ett ljuskänsligt papper eller film.

Då Tuula Närhinen har byggt kamerorna har hon försökt att ta i beaktande konstruktionen och funktionen på ögonen på varje enskilt djur. Konstnären har också valt fotograferingsplatserna så att de är i djurens ögonhöjd och i dess naturliga miljö.

Flugkamera
Bilden består av många fasetter eller ”delögon” på samma sätt som flugans fasettöga. Den här kameramodellen består av 48 hål.

Björnkamera
Björnkameran är den största av mina djurkameror. Dess enda hål är placerat på samma höjd som björnens ögon då den går på alla fyra.

Hökkamera
I hökkameran är hålet placerat i ändan av ett 90 cm långt rör. Kameran är försedd med ett teleobjektiv med vilket man kan fotografera byten på långt avstånd.

Lokamera
Kattdjurens pupill drar ihop sig till ett streck i starkt ljusoch vidgar sig i mörker. Ett gott mörkerseende och effektivt bländskydd är viktigt för ett rovdjur. I lokameran harjag använt tre olika sorts hål: i starkt motljus fungeraren smal skåra som hål, i medljus är hålet ovaltoch i skymning används ett stort hål för ökat ljusintag.

Älgkamera
Två hål på sidorna av en papplåda utgör älgens synfält. Älgkameran har placerats på två meters höjd över marken.

Ormkameran
Ormkameran består av två hål placerade på olika sidorför att skapa en bild av utrymmet både under och mellan stenblocken.

Fiskkamera
Med kamerans enda hål och en kupig bildyta skapas en bred undervattensbild av det grunda strandvattnet.

Nyckelpigskamera
Nyckelpigskameran fästs vid en växt så att man kan tabilder längs växtens stjälk.

Bikamera
Bikameran är en förenklad prototyp av insekternas fasettöga, där bilden består av 16 eller 9 delbilder.

Harkamera
Harens blickfält är exceptionellt brett. Haren kan effektivt använda hela näthinnans välvda yta och kan p.g.a. ögonens placering på var sin sida av huvudet också se långt bakåt. Harkamerans bild skapas av två rörformade kameror med två hål i vardera.

Sorkkamera
Kameran ryms in i ett sorkhål och med den kan man se hur omvärlden ter sig när man tittar ut genom hålet.

Fågelkamera
Fågelkameran har en mekanism med vars hjälp filmen kan vändas inne i kameran så att man får en vid panoramabild som efterliknar fågelns synfält då den sitter på en gren.

Sök