Skip to content

Leonard och Katarina Bäcksbackas samling

Leonard (1892–1963) och Katarina Bäcksbackas (1894–1976, f. Tichonowa) konstsamling är museets mest betydande donationssamling. Staden öppnade Mejlans konstmuseum för att kunna ställa ut deras samling år 1976. Filosofie magister Leonard Bäcksbacka skapade samlingen tillsammans med sin hustru Katarina Bäcksbacka. Leonard Bäcksbacka grundade år 1915 Konstsalongen som hör till Finlands mest betydelsefulla gallerier och påverkare på konstfältet. Samlingen uppstod genom Konstsalongens långsiktiga verksamhet. Från allra första början har Konstsalongens utgått från att stödja unga konstnärer och upprätthålla goda relationer till konstnärerna. Galleriets konstnärliga linje har under årens lopp varit mycket enhetlig och har alltid favoriserat målerisk och föreställande färgkonst.

Leonard Bäcksbacka var verksam i konstkretsarna i nästan fem årtionden och var en aktiv samlare. Samlingen var omsorgsfullt utvald och en noga övervägd enhetlig helhet och Leonard Bäcksbacka hade stark tilltro till samlingens konstnärer. Så småningom började Bäcksbacka utveckla tanken om att konsthelheten som han samlat skulle kunna ställas ut för allmänheten. Efter hans bortgång beslutade sig Bäcksbackas arvingar för att erbjuda Helsingfors stad samlingen. Katarina Bäcksbacka fortsatte utöka samlingen efter makens bortgång och den växte när också arbeten av finländska skulptörer infogades i den. Bäcksbackas samling erbjuder ett omfattande och högklassigt tvärsnitt av finländsk konst från 1900-talets början men återspeglar också Bäcksbackas uppfattning om vad som varit viktigt.

Samlingen består huvudsakligen av finländsk 1900-talskonst och flera av verken räknas till den finländska konstens pärlor. Upphovspersonerna, till exempel Tyko Sallinen, Marcus Collin, Jalmari Ruokokoski och Ellen Thesleff, hör till vår konsthistorias mest betydelsefulla konstnärer. Utöver finländsk konst ingår också fransk konst från 1930- och 1940-talen i samlingen. Samlingen bestod ursprungligen av 448 konstverk men har kompletterats med en tilläggsdonation år 1977 när 57 pastellillustrationer av Marcus Collin till Aleksis Kivis Sju bröder infogades i den.

Sök