Skip to content
Hermann Schievelbein och August Wredow: 12 apostlar, 1849. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

12 apostlar

Konstnär Hermann Schievelbein, August Wredow

Helsingfors domkyrka, Senatstorget, Kronohagen, Helsingfors

Apostlarna på domkyrkans tak är utförda av de tyska skulptörerna August Wredow och Hermann Schievelbein. Wredov skulpterade Andreas, Matteus, Taddeus, Johannes, Filippus och Bartolomeus medan Schievelbein fick Paulus, Jacob, Matteus, Peter, Simon och Tomas på sin lott. Skulpturerna göts i zinkgjuteriet S.P.Deravanne under åren 1845 – 1847 och de sattes upp på sina platser år 1849. Statygruppen bildar en av världens största enhetliga zinkstatysamlingar och den är omnämnd i alla centrala verk som behandlar produktion och användning av detta material.

Aposteln Peter håller i sin hand två nycklar som symboliserar hans rätt att efter eget övervägande förlåta synder. Honom har bl.a. låssmederna och fiskarna valt till sitt skyddshelgon medan Tomas blivit arkitekternas, byggarnas och lantmätarnas beskyddare. Simon håller i sin hand en såg; han är bl.a. skogshuggarnas, garvarnas och vävarnas skyddshelgon medan aposteln Johannes, som håller en bok och en skål i sina händer, fått bli bokställarnas, notariernas och författarnas skyddshelgon. Matteus har som sina kännetecken skrivdon; han är skatt- och tulltjänstemännens beskyddare medan Bartolomeus med en kniv i sin hand, är hantverkarnas, såsom bokbindarnas, skräddarna och slaktarnas skyddshelgon. Paulus håller i sin tur ett svärd i handen; han är tältmakarnas, teologernas och den kyrkliga pressens eget helgon. Jacob är bl.a. pilgrimernas, soldaternas, ryttarnas och apotekarnas skyddshelgon; han håller i sin hand en med snäckmotiv prydd stav. Judas har en påk i handen och tills vidare har ingen yrkesgrupp valt honom till sitt helgon. Andreas, Peters bror är fiskarnas eget speciella helgon och hans kännetecken är det snedställda Andreaskorset. Aposteln Matteus har en bila som kännetecken; honom har snickarna, slaktarna, smederna och sockerbagarna som skyddshelgon. Filippus är diversehandlarnas och vadderarnas beskyddare. Han håller i sin vänstra hand ett kors och i den högra en öppen bok. Korset symboliserar Filippus död och boken är apostlarnas gemensamma symbol; de dog försvarande Guds ord. (källa: Kirkko ja kaupunki s. 10-11, 15.2.1995, nr 7)

Apostlarna ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök