Skip to content
Mark Niskanen och Jani-Matti Salo: A Scene II, 2021. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Niskanen & Salo

A Scene II

© Konstnär

Brunnsparken, Helsingfors

Mark Niskanens och Jani-Matti Salos ljudverk A Scene II bygger på ljussignaler från sjömärken och det kan upplevas på utsiktsterrassen invid Observatoriet i Brunnsparken varje dag, från en timme efter solnedgången ända fram till soluppgången.

Gå till adressen www.ascene.fi med din mobiltelefon. Sök dig en plats på utsiktsterrassen bredvid Observatoriet där du ser så mycket av havet som möjligt. Lyssna till kompositionen på webbplatsen genom dina hörlurar medan du tittar ut över den nattliga havsvyn.

Mark Niskanen och Jani-Matti Salo arbetar med mångmediala installationer, där vardagliga fenomen förenas med teknologi. Duons verk handlar bland annat om sinnen, interaktion, minnen, erfarenhet av ensamhet och samvaro och deras kopplingar till globala teman. Ur detta utvecklas ofta situationer som är platsspecifika och förgängliga. Niskanen och Salo fascineras av att låta strukturer som redan finns i omgivningen ingå i verken och av att dela upphovsmannaskapet med något icke-mänskligt.
I det platsbundna ljudverket A Scene II har duon tonsatt ljussignalerna från sjömärkena utanför Helsingfors. På utsiktsterrassen bredvid observatoriet i Brunnsparken möts musiken och de solenergidrivna ljusen från sjömärkena för ett ögonblick, vilket får det avlägsna att kännas nära. A Scene II utspelar sig i takt med de planetariska rörelserna, för verket börjar en timme efter solnedgången och pågår ända tills morgonen gryr. I och med att väderförhållandena hela tiden förändras ger verket olika upplevelser varje gång – under de ljusa sommarnätterna syns A Scene II bara under några timmar, på vintern kan verket upplevas redan på eftermiddagen.
”I århundraden har människosläktet orienterat efter stjärnorna, på väg mot något nytt och okänt. Till havs har man skapat trygga rutter till varandra med hjälp av ljusen från fyrarna. Numera är det satelliter som styr fartygen. Hur månne havsvyn utanför Helsingfors ser ut i framtiden? Hurdana autonoma teknologier finns det som blinkar i omgivningen eller som finns kvar och spökar från vår tid? Vi hoppas att verket A Scene II ska inbjuda till att stanna upp för en stund och att det skapar ett vänligt rum där man kan fundera över olika tidscykler och -skikt”, berättar Niskanen och Salo.

A Scene II ingår i HAM Helsingfors konstmuseums samlingar.

Niskanens och Salos ljudverk A Scene II och videoinstallationen A Scene var en del av Helsingforsbiennalen 2021.

Read more..

At map

Sök