Skip to content
Ville Vallgren: Albert Edelfelts staty, 1927. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Maija Toivanen

Albert Edelfelt

Konstnär Ville Vallgren

Centralgatan 9, Helsingfors

Ville Vallgren gjorde statyn av konstnären Albert Edelfelt år 1927 på beställning av Finlands konstakademi. Bronsskulpturen upprestes ursprungligen i den lilla parken invid Ateneum på Mikaelsgatan, men flyttades därifrån till Centralgatans sida år 1930. På grund av omgivningens arkitekturiska förändringar och illdåd flyttades statyn 1976 till Eira, där den stod i årtionden i korsningen av Juhani Ahos väg och Chydeniusvägen. År 2003 fördes skulpturen för att konserveras och returnerades därefter till sin gamla plats i Ateneums park på Centralgatan. Till äran av Edelfelts 150 års jubileum avtäcktes statyn på hans födelsedag den 21 juni år 2004.

Ville Vallgren avbildade sin goda vän Edelfelt klädd i målarrock och med paletten i handen. Albert Edelfelt (1854-1905) var sin tids främsta bildkonstnär i Finland. Hans produktion utvecklades från historiemåleri under 1870-talet till realistiskt porträttmåleri, folklivsskildringar och litterära, nationella motiv samt landskap på 1880-talet. Den språkkunnige Edelfelt hade utmärkta kontakter till utlandet, bl.a. i Frankrike var hans insats för den finska kulturen av stor betydelse.

Statyn har flyttats till Ateneums byggnad. Den ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök