Skip to content
Viktor Jansson: Arvid Mörne, 1951. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Arvid Mörnes minnesmärke

Konstnär Viktor Jansson

Hörnet av Östra Allén och Ehrenströmsvägen, Brunnsparken, Helsingfors

Arvid Mörne (1876-1946) var en finlandssvensk diktare och litteraturforskare. Mörnes inspirationskällor var Finska vikens skärgård, havet och de svenska kustbygderna, framför allt Nyland. Hans diktning bär också spår av hans politiska grundsyn, en stark känsla för social rättvisa.

Nylands Nation ordnade en tävling om Mörnes minnesmärke år 1949. Viktor Janssons (1886-1958) förslag belönades, men han ombads ännu att göra ett nytt förslag som man sedan gjorde en beställning på. Monumentet över Arvid Mörne består av en bronsplatta med en realistisk avbildning av den stående diktaren med bergväggen som bakgrund. Skulpturen är 220 cm hög. Skulpturen beställdes av Viktor Jansson. Den blev färdig 1951 till minnet av Mörnes 75-årsjubileum och avtäcktes den 6 maj 1952. Verket hör till HAM:s egen samling.

Read more..

At map

Sök