Skip to content
Anne Meskanen: Återkomst till framtiden, 2011. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Återkomst till framtiden

Konstnär Anne Meskanen

Skeppsgosseplatsen 1, Helsingfors

Anne Meskanen har planerat och genomfört sitt verk Återkomst till framtiden på Busholmen i en gammal telefonkiosk som fastighetskontoret rustat upp. Verket består av två gestalter, vars avgjutningar haft en levande modell. Gestalterna är av naturlig storlek och känns verkliga med undantag för sin rosa färg. De är gjutna i färgad epoxiharts. Verkets idé är enligt konstnären en illusion av ständig rörelse, en känsla av tyngdlöshet och av att falla.

När Meskanen arbetade på skisser för verket funderade hon på tidsresor, historia och minne. Följaktligen är verket samtidigt en vision av det förflutna och av framtiden. Konstnären ser i sitt verk också kopplingar till det komplicerade i mellanmänskliga relationer och i kommunikation.

Verket avtäcktes på Busholmen 4.10.2011. Det temporära verket har bortförts 2017.

Read more..

At map

Sök