Skip to content
Heikki Häiväoja: Betongsymfoni, 1955. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Betongsymfoni

Konstnär Heikki Häiväoja

Kadettvägen 3, Munkkiniemi, Helsingfors

Heikki Häiväojas (f. 1929) relief Betongsymfoni är placerad på fasaden av ett bostadshus på Kadettvägen i Munksnäs.

Reliefens fria formspråk och de yttre kanternas regelbundenhet är i stark kontrast med varandra. Detta motsatsförhållande bryts endast av fåglarna utanför verkets högra hörn, och med hjälp av dessa sammanbinds verket till en enhetlig helhet som möter sin omgivning.

Konstnärens andra verk i Helsingfors är ”Urbanisti” och ”Sodanajan naisen muistomerkki” i Berghäll, ”Yhteistyö” i Gårdsbacka köpcentrum och A.E. Nordenskiölds minnesmärke i Brunnsparken, som förverkligats tillsammans med Johanna Häiväoja och arkitekt E. Adlercreutz.
Betongsymfoni ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök