Skip to content
Alicja Kwade: Big Be-Hide, 2022. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM / Maija Toivanen.

Big Be-Hide

© Konstnär

Parrulaituri, Helsinki, Helsinki

I verket Big Be-Hide på Bjälkkajen har natursten och en kopia av den i metall placerats symmetriskt på båda sidorna om en dubbelsidig spegel. Beroende på från vilket håll betraktaren närmar sig, antingen reflekterar spegeln eller skapar den en illusion av genomskinlighet; den både gömmer och kompletterar. Omgivningen som reflekteras i spegeln bildar en öppning från ett landskap och en verklighet till en annan.

Verket bjuder in betraktaren att fundera över likheter och olikheter samt möjligheterna till parallella verkligheter. Enligt Alicja Kwade grundar sig vår vardagliga värld på sociala avtal, som vi skapar utifrån våra iakttagelser. Vår förståelse av verkligheten och av sådant som vi betraktar som absoluta sanningar är bristfällig, eftersom den bygger på våra begränsade sinnen.

Kwades verk granskar vårt förhållande till naturen, vår plats i världsalltet och ständig förändring i form av större filosofiska frågor. De utmanar oss att ifrågasätta våra iakttagelser och vår uppfattning om den omgivande verkligheten.

Verket hör till Helsingfors samling av offentlig konst som förvaltas av HAM Helsingfors konstmuseum.

Read more..

At map

Sök