Skip to content
Petri Kaverma: Bron, 2007. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Bron

Konstnär Petri Kaverma

Basunparken, Gamlas, Helsingfors

Helsingfors stads konstmuseum har beställt ett konstverk till den grundrenoverade Basunparken i centrala Gamlas. Verket består av fem siluettfigurer utskurna av tjock järnskiva. Figurerna föreställer skulpturer som i tiderna varit placerade i den legendariska Monrepo – parken i Viborg. Petri Kavermas (f. 1963) verket anknyter på så sätt till våra minnen och vårt förhållande till det förlorade Karelen.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök