Skip to content
Wäinö Aaltonen: Byggarens hand, 1960. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Byggarens hand

Konstnär Wäinö Aaltonen

Kulturhuset, Sturenkatu 4, Alpgårdenrju, Helsingfors

”Byggarens hand”, en fontänskulptur bestående av en monumental hand som håller kulturhusets miniatyr model, beställdes av Kulturhusets byggnadskommitté 1959. Materialet är brons.

Wäinö Aaltonen upphöjdes redan under sin livstid till uppskattad nationalkonstnär. Hans visioner stödde det unga folkets alltjämt osäkra identitet. Kulturhuset, som byggdes av de folkdemokratiska organisationerna 1956-58, är ritat av Alvar Aalto.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök