Skip to content
Sakari Tohka: Dagens barn, 1938. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Dagens barn

Konstnär Sakari Tohka

Kottby finska lågstadieskola, Väinölägatan 7, Kottby, Helsingfors

Sakari Tohkas (1911-1958) bronsskulpturen ”Dagens barn” står på det hästskoformade skolhusets gård. De tre barnen, som sträcker sig mot solen, hälsar eleverna välkomna på morgonen med sol på ansikten och armar. Under dagens lopp kastar huset sin djupa skugga på gården men solen lyser alltid på barnens uppåtvända ansikten. Skulpturen är som ett solur som mäter skoldagen och årstidernas växlande ljus. Bronsskulpturens sockel är granit och verket blev färdigt 1938.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök