Skip to content
Erik Bryggman och Elias Ilkka: De finska soldaternas grav, 1920. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

De finska soldaternas grav

Konstnär Erik Bryggman, Elias Ilkka

Gamla Kyrkoparken, Kampen, Helsingfors

Skulptören Elias Ilkkas och arkitekten Erik Bryggmans förslag vann första pris i en tävling om ett minnesmärke över de soldater som stupade under inbördeskriget. Minnesmärket avtäcktes den 31 oktober 1920.

Minnesmärket består av en stenhäll med låga reliefer i grekisk stil som föreställer ridande ynglingar och en yngling som håller en häst vid tyglarna. Bland förebilderna till reliefen kan nämnas bl.a. Parthenon-frisens reliefer. Den grekiska stilen var ett symboliskt val. Finland jämfördes under självständighetens första år med den lilla nationen Grekland som kämpade mot den stora fienden i öster, Persien. Den finska kulturen uppfattades som den västerländska kulturens yttersta utpost.

På minnesmärket finns följande texter: ”Kaunis on Isänmaa, Elo kuolo sun kasvojes eessä, Helppo nukkua on, Mullassa maan vapahan. Falna för Finland sönerna slumra, Lugnt i den friköpta, Fädernejorden. Kiitollisuudella Helsingin kaupungilta. Med tacksamhet av Helsingfors stad.”

På stenen finns också namnen på de stupade och uppgiften om att de stupade vid Helsingfors befrielse den 12 april 1918.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök