Skip to content

Den blinda flocken

Konstnär Timo Heino

Tavastvägen 52, Helsingfors

Sokea lauma (Den blinda flocken) är en grupp skulpturer som genom sin obeständiga karaktär bildar en antites mot ett ideal enligt vilket en tung skulptur permanent placeras på en bestämd plats. Utgångspunkten är föreställningen om en mytisk procession som uppenbarats i en urban miljö och som består av en flock avlidna djur som hemsöker stadsrummet. I verket möts drag från den flyktiga installationskonsten, stadsevenemang, manifestation, karnevalprocession, gatuockupation, det konstnärliga arbetsplatsområdet och skulpturperformance.

Platser:
17.5.2019 Helsinki Musikhuset
16.6.2019 Formansparken, Stapelstad
1.8.2019 Tölöviks
31.8.2019 Solviks
7.9. Ombildning i Tavastvägen

Read more..

At map

Sök