Skip to content
Heikki Häiväoja: Den krigstida kvinnans minnesmärke, 1996. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Rikkonen

Den krigstida kvinnans minnesmärke

Konstnär Heikki Häiväoja

Porthansgatan, Berghäll, Helsingfors

Minnesmärket över den krigstida kvinnan avtäcktes den 12 oktober 1996. Minnesmärket är det första som hedrar kvinnornas insats under krigstiden. Det består av en 8 meter hög pelare av stål och en 7,5 meter bred stenhäll av grå Skurugranit. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Relieferna på stenhällen illustrerar kvinnornas arbete på hemmafronten – i hem, fabriker, inom lantbruket och på olika inrättningar – och vid fronten. Mellan relieferna finns texten ”1939-1945 Sodanajan naisen kunniaksi Krigstidens kvinna till ära”. Skulpturkommitténs ordförande Ensio Hukkataival konstaterade i sitt avtäckningstal att stålpelaren symboliserar hot, medan den uppåtsträvande formen samtidigt uttrycker hopp om en ljusare framtid. Kvinnogestalterna som är inhuggna i graniten påminner om kvinnornas otroliga bedrift – under kriget skötte kvinnorna 400 000 mäns arbete vid sidan om sina egna sysslor.

Veteranorganisationerna, de stupades anhöriga och andra medborgarorganisationer tog initaitivet till minnesmärket 1985. Ursprungligen skulle minnesmärket, som då enligt ett förslag skulle bestå av några kvinnofigurer i brons, placeras i Hagasundsparken vid Finlandiahuset, men 1989 föll stadsstyrelsens val på Porthansbrinken. Efter ett flertal skeden beställde man minnesmärket slutligen av skulptören Heikki Häiväoja (f. 1929) som stannade för en mer symbolisk skulptur.

Read more..

At map

Sök