Skip to content
Jyrki Siukonen: Den visa musen, 2000. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Den visa musen

Konstnär Jyrki Siukonen

Riksarkivets trappavsats Fredsgatan 17, Kronohagen, Helsingfors

Den visa musen är ett av nio projekt inom ramen för Stiftelsen kulturstaden Helsingfors (2000) och Statens konstkommissions projektserie Stanna och se. Jyrki Siukonens visa lilla mus studerar och gör anteckningar på Riksarkivets huvudtrappor.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök