Skip to content
Aimo Tukiainen: Det avbrutna livet, 1973. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Det avbrutna livet / Hjältegrav

Konstnär Aimo Tukiainen

Storsvängen / Kvarnbergsvägen, Drumsö, Helsingfors

Det avbrutna livet (Katkaistu elämä) är ett hjältegravmonument. Bildtänkandet anknyter till den informalistiska konstriktningen som framträdde på 1960-talet i Finland och vars utgångspunkt ofta var en naturiakttagelse som hade abstraherats eller stiliserats. Ett vanligt drag är också att skulpturen ser ut att ha vuxit fram i naturen, den saknar ofta sockel och består gärna av flera delar som utnyttjar och betonar utrymmet mellan skulpturelementen. I Aimo Tukiainens (1917-1996) Det avbrutna livet kan man finna dessa drag. Bronselementen som höjer sig från den terasslika sockeln har liknats vid ”träd vars stammar och rötter har huggits av”. Skulpturen är som en trädgård mitt i parken.

Skulpturen är också känd under namnet Avbruten växt (Katkennut kasvu). Bakom skulpturen skymtar vi hjältegravarna (se bilden), dit Drumsös frivilliga brandkårs fackeltåg traditionellt marcherar varje jul för att lägga ljus och en krans på graven.

Skulpturen hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök