Skip to content
Jari Männistö: Dragon-reliefen, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Dragon-reliefen

Konstnär Jari Männistö

Kampen, Narinken, Helsingfors

Under de första åren av Finlands självständighet 1918-1921 höll Nyländska dragonregementet till i Åbokasernen i Kampen. Reliefen Dragon på husväggen påminner om den tiden. Den här byggnaden, som har varit bland annat busstation, är den enda som kvarstår av det dåvarande kasernområdet. I dag hyser huset bland annat Helsingfors stadsplaneringskontors informations- och utställningslokal Plattformen.

Bronsreliefen är försedd med en ring i brons där man tjudrar hästen. Konstnären har gjort ringen i rätt proportion till Mannerheimstatyns häst. På ringen finns fyra symboler: uppe det kvadratiska dragontecknet, nertill en häst, till höger ett dragonsvärd och till vänster dragonernas karakteristiska ”benrangelrock”. Minnesreliefens avtäckningsceremoni var 7.9.2006. Den ingår inte i Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök