Skip to content

Drömmen

© Konstnären

Cittertorget, Helsingfors

Oona Tikkaojas (f. 1976) verk Drömmen är ett flyttbart offentligt verk, som först kommer att placeras vid Broholmsgatan. Innanför kupan på verket, som påminner om en varmluftsballong, karusell eller paviljong, finns en vinddriven, färggrann Savo-nius-rotor. Det stora, cirka tio meter höga verket är gjort av stål och polykarbonat. Verket invigdes på Broholmsgatans gågatuområde 16.8.2012. kl. 14.

Så här beskriver konstnären bakgrunden till sitt verk:

’Den första platsen för verket är på Unionsgatans axel, där det finns många in-stitutioner som strävar uppåt, bland annat observatoriet, universitetet och ett an-tal kyrkor. Unionsgatans sträckning, som ritats med linjal, påminner om männi-skans strävan efter geometrisk ordning och om hennes mål att med planering-ens medel stävja det organiska i naturen. Även om Drömmen har en stark kopp-ling till Unionsgatan kommer verket också på de andra platserna där det ska placeras att lika träffsäkert berätta om den allmänmänskliga strävan uppåt. Drömmen handlar såväl om människans önskan att förstå naturens mysterier och hennes strävan efter fysiska och filosofiska höjder som om människans drömmar om skönhet och ordning.’

Drömmen är skapat till äran av Helsingfors 200-årsjubileum och WDC-året. Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök