Skip to content
Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: HAM/Sonja Hyytiäinen.

Ecology Stone

Konstnär Akseli Leinonen

Fredriksbergsterrassen 1, Helsingfors

Akseli Leinonens Ecology Stone offentliggjordes utanför Tripla i mellersta Böle den 20 oktober 2020. Verket vann en allmän konsttävling som arrangerades åren 2016-2017. Tävlingen arrangerades av Helsingfors stad och YIT Rakennus Oy.

Verket har karaktären av ett landmärke och består av tre delar: en port, ett skulpterat block och växtlighet. Stålporten i svart som placerats framför Tripla är abstrakt och minimalistiskt geometrisk. Ovanpå den, ovanför de förbipasserande, balanserar ett block med fria former inuti vilket ett odlingstråg placerats. I tråget finns växter som är typiska för det finländska skogslandskapet och som med tiden kommer att täcka hela ytan upptill på stenblocket.

Ecology Stone påminner betraktaren om naturens närvaro och betydelse i den byggda stadsmiljön. Den lyfter fram den sköra och ostabila balansen mellan människan och naturen. Konstnären berättar själv om utgångspunkterna för verket: ”Vår nuvarande verklighet i Mellersta Böle företräder en omgivning som människan omformat totalt. Utvecklingen går mot en ordning som i allt högre grad skapas av människan och där också naturen vackert inordnas i systemet. Mitt i det med linjär precision planerade Böle är det omöjligt att ana sig att där en gång fanns en sjö och några jättekast.”

Ecology Stone hör till HAM:s egen samling.

Akseli Leinonen, född 1983 i Tammerfors, har studerat till arkitekt vid Tammerfors tekniska universitet. Leinonen har under den senaste tiden vid sidan om arkitektyrket skapat flera offentliga konstverk. Verket Massa (2019) framför Ode på Medborgartorget hör också till HAM:s samling.

Read more..

At map

Sök