Skip to content
Lauri Leppänen: Eino Leino, 1953. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Eino Leino

Konstnär Lauri Leppänen

Teateresplanaden, Kaartinkaupunki, Helsingfors

Eino Leino (1878-1926) är den finska lyrikens avhållne klassiker. Eino Leino-sällskapet, Suomen kulttuurirahasto och förlaget Otava ordnade 1948 en tävling om en staty av Leino. Vem som skulle få uppdraget avgjordes slutligen i en tävling för inbjudna 1951. Uppdraget gick till Lauri Leppänen (1895-1977) som var personlig vän till Eino Leino.

Leppänen, känd för sina porträtt och hjältegravsmonument, gjorde en dynamisk och massiv Eino Leino, som i den europeiska diktarmonumenttraditionens anda betonar inspirationen och hänryckningen. Eino Leino-statyn är gjuten i brons och 4,2 m hög. Den avtäcktes den 6 mars 1953 på Leinos 75-årsdag, efter en omfattande diskussion om var statyn skulle placeras. Lauri Leppänen hade tänkt sig att statyn skulle stå i hörnet av Eino Leinos gata och Topeliusgatan och ville att statyn skulle placeras så att den fick en mer neutral arkitektonisk bakgrund än inne på Esplanaden. På sockeln finns ett Leino-citat: ”Yksi on laulu ylitse muiden ihmisen aattehen hengen ankara laulu”

Verket hör till HAM:s egen samling.

Statyn talar till dig: https://patsaspuhuu.fi/leino/?lang=sv

Read more..

At map

Sök