Skip to content
Heikki W. Virolainen: Ekonomisk balans, 1982. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Ekonomisk balans

Konstnär Heikki W. Virolainen

Nordea Bankens vinterträdgård, Broholmsgatan 12, Broholmen, Helsingfors

Verkets ursprungliga beställare och ägare var Suomen työväen säästöpankki (STS), som beställde skulpturen direkt av konstnären. I bankfusionerna övergick skulpturen och kontoret först till KOP och därefter till Merita- och senare till Nordea-koncernen.
STS utlyste en skulpturtävling för inbjudna och Virolainen utgick med segern.

Tävlingsförslagets signatur Sukkula (Skyttel) kan betraktas som verkets andra titel. Idén och titeln bygger på ett verk från Virolainens första utställning, och han gjorde på 80-talet också en annan version av det. Motivet var inspirerat av Picassos målning av en gitarrspelare. Verket framhäver närmast olika intryck och former som musiken ger upphov till. Dess tillkomsttid var förknippad med tunga känslor efter hustruns död och tillvaron som ensamförsörjare, och verket fick därmed också en djup personlig betydelse för konstnären. Han har själv svetsat verket av en tunn bronsskiva och använt sig av träformar. Den här tekniken använde han för att placeringsorten inte hade hållit tyngden av en bronsgjutning. I placeringen förelåg också andra problem: verket kunde bara fås in på gården med hjälp av en hög lyftkran som lyfte det över huset. Verkets mått är 345 x 400 cm.

Heikki Virolainen väckte på 60-talet stor uppmärksamhet med sina dynamiska verk som han utformat och målat i klara färger. De består av mytiska gestalter ur Kalevala och porträtt av kända personer, av vilka porträttet av Pentti Saarikoski torde vara bäst känt. Virolainen har även gjort skulpturer med djurmotiv, bl.a. en fisk, tupp, bock och ett svin. Idén att måla skulpturerna sade han sig ha fått av färgbilder av insekter. Han upptäckte att färgerna framhäver och strukturerar formen, men de bär också på sitt eget budskap. Virolainen gjorde ingen skillnad på figurativt och abstrakt, samma runda och organiska former förekommer i alla hans verk. Även ett figurativt verk kunde enligt honom vara abstrakt till sitt innehåll.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök