Skip to content
Emil Wikström: Elias Lönnrot, 1902. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Elias Lönnrot

Konstnär Emil Wikström

Lönnrotsskvären Lönnrotsgatan 5-7, Kampen, Helsingfors

Elias Lönnrot (1802-84) var doktor i medicin, språkvetere och forskare i det finska språket och den finska folkdiktningen. Han var professor i finska och finsk litteratur vid Helsingfors universitet 1853-62. Lönnrot utvecklade det finska språket på 1800-talet och arbetade idogt för att förbättra det finska språkets ställning. Lönnrots texter omspänner ett vitt område, han publicerade allt från artiklar i medicin till Kanteletar (1841) och nationaleposet Kalevala, vars dikter han upptecknade, redigerade och gav ut (1835, 1849). Han var också redaktör för den finsk-svenska ordboken som gavs ut 1880.

Lönnrot var redan under sin livstid en uppburen och prisbelönt storman. Suomalaisen

Kirjallisuuden Seura (finska litteratursällskapet) ordnade en tävlan om ett monument 1899. Emil Wikström (1864-1942) fick uppdraget. Hans slutliga förslag som var färdigt 1901 hade förändrats mycket sedan den första skissen och visade intryck av Emil Halonens förslag som hade fått andra pris. Skulpturen gjöts i brons i Bryssel och avtäcktes den 18 oktober 1902.Wikström kombinerar ett realistiskt avbildande med motiv från dikt och fantasi. Lönnrot avbildas med pjäxor på fötterna och i färd med att skriva ursprungsord och sånger i sitt skrivblock. Bredvid honom till vänster stiger Väinämöinen, symbolen för Kalevalas episka sånger och trollkväden, upp ur Vipunens buk som framställs i relief. På högra sidan vid sockelns fot sitter den väna mön Impi, som symboliserar de lyriska sångerna i Kanteletar och Kalevala. På stensockeln finns en dold bild av kalevala-vetaren Antero Vipunen. Vipunens ansikte är avbildat uppochner under Väinämöinen.

Det var meningen att Tapio, kreaturens beskyddare, skulle stå bakom Lönnrot, men av kostnadsskäl lämnades den tredje figuren bort. Efter avtäckningen kritiserades Wikström för att han hade avbildat både Lönnrot och de mytologiska gestalterna i samma realistiska stil.

På sockeln finns utöver Lönnrots namn texten ”Jag fick ut de dolda orden, Kalevala”.

Verket hör till HAM:s egen samling.

Read more..

At map

Sök