Skip to content
Wäinö Aaltonen: En oväntad gäst, 1939. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

En oväntad gäst

Konstnär Wäinö Aaltonen

Byggnadens fasad, Georgsgatan 24, Kampen, Helsingfors

”En oväntad gäst” är en sexdelad relief av slipad röd Kökargranit. Till höger en jordbrukarfamilj, till vänster en änglalik kvinnofigur som välsignar familjen. Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi beställde reliefen direkt av konstnären.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök