Skip to content
Eva Löfdahl: Entreprenör monumentet, 2006. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Yehia Eweis

Entreprenör monumentet

Konstnär Eva Löfdahl

Kampen, Helsingfors

Stiftelsen Suomen yrittäjien patsassäätiö, en skulpturfond grundad av finländska företagare, utlyste en skulpturtävling för inbjudna år 2004. Avsikten var att köpa in ett representativt offentligt konstverk för att hedra och lyfta fram det arbete finländska företagare utför. Tävlingen vanns av den svenska skulptören Eva Löfdahl. Hennes tävlingsförslag bar namnet Leverty.Konstverket står på det nya Narinktorget mellan Kampens terminal och den gamla busstationen. Verket avtäcktes under en festlig ceremoni på Finländska företagarens dag 5.9.2006, i närvaro av konstnären (bild 2). Statsminister Matti Vanhanen var beskyddare för statyprojektet.

Eva Löfdahls skulptur har en nätliknande struktur av aluminium. Konstruktionen bygger på matematikern Roger Penroses operiodiska kvasikristallina struktur från 1974, i dag känd under namnet ”Penrose tiles”.

Verket har en höjd på ca 6 meter och en diameter på ca 4 meter. Inne i den nätliknande konstruktionen finns en svart ”sten” av porös specialbetong som påminner om lava. Skulptören Pentti Kukkonen har i egenskap av betongexpert varit med om att formge stenen som mäter 70 x 70 x 130 cm. Längs med nedre delen av blockets räta kanter löper en ljuslist som lyfter fram konstverket.

Verket hör till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök