Skip to content
Carl Magnus Mellgren: Filosofin, Medicinen, Teologin och Juridiken, 1850. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Filosofin, Medicinen, Teologin och Juridiken

Konstnär Carl Magnus Mellgren

Unionsgatan 36, Kluuvi, Helsingfors

Universitetsbiblioteket byggdes 1836-40 efter ritningar av Carl Ludvig Engel. Fasadens relifer utfördes av den svenska konstnären Carl Magnus Mellgren, som bodde och verkade i Finland sedan 1838. Mellgren var en tekniskt mycket skicklig skulptör som främst gjorde medaljer och minnesmynt.

De allegoriska kvinnofigurerna personifierar universitetets fyra fakulteter. Man kan urskilja vilka de representerar med hjälp av de föremål de bär. Filosofin har en bok och en stav i handen, Medicinen en orm, Teologin ett kors och Juridiken en våg. Filosofin och Medicinen är gruppen till höger, Teologin och Juridiken till vänster.

Relifer ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök