Skip to content
Essi Renvall: Fisken och pojken, 1936. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Fisken och pojken

Konstnär Essi Renvall

Mannerheimvägen 70, Töölö, Helsingfors

Essi Renvalls skulptur- och fontänhelhet Fisken och pojken utfördes i hörnet av Mannerheimvägen och Kammiogatan (nuvarande Sibeliusgatan) på 1940-talet. Den stora vattenåtgången och nedsmutsningen av vattnet, gjorde att man några årtionden senare stängde av fontänen och placerade skulpturen i förvar.
Den med färgade mosaikbitar utsmyckade bassängen stod tom tills gårdsbolaget våren 2004 reparerade fontänen och förnyade vattentekniken. I det sammanhanget återinstallerades den lille ryttaren på sin fisk. Om somrarna sprutar vattnet åter ur den gäddliknande fiskens mun i hörnet av Mannerheimvägen och Sibeliusgatan.

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök