Skip to content
Antti Nordin: Flai-Flai, 1990. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum / Hanna Kukorelli

Flai-Flai

Konstnär Antti Nordin

Riåkersgränden 2, Helsingfors

Kånala lågstadieskola är den första skolan i Helsingfors där en procent av byggnadskostnaderna användes för bildkonst.

Antti Nordins (f. 1960, Jakobstad) verk Flai-Flai var gjord av stora, blåmålade stålblock som var monterade ovanpå varandra. Verket föreföll vara strängt konstruktivistisk, men innanför verket bröts de raka formerna och blev oregelbundna och välvda. Den geometriska formen blev organisk. Intrycket av att den lutande konstruktionen svajade bröt också skulpturens regelbundenhet. Motsättningen mellan formerna och den nonchalanta lutningen skapade spänning i verket.

Verket togs bort under renoveringen 2019.

Read more..

At map

Sök