Skip to content
Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Flyttblock

Konstnär Tuntematon/Okänd/Unknown

Ehrenströmsvägen, Brunnsparken, Helsingfors

Rapakivi-stenen är försedd med en platta där det på finska och svenska står att den har förflyttas från Viborgs rapakivi-område under istiden.

Read more..

At map

Sök