Skip to content
Jarmo Vellonen: Forums stenskulpturgrupp (flyttad till Mejlans), 1988. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Forums stenskulpturgrupp

Konstnär Jarmo Vellonen

Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Mejlans, Helsingfors

Jarmo Vellonens skulpturgrupp stod i det nya Forumkvarteret, på en liten innergård på Simonsgatans sida, från slutet av 1980-talet till mitten av 1990-talet. I samband med reparationer flyttades skulpturerna bort, tills de placerades på gårdsplanen till Villa Aikala år 2005.

Verkhelheten består av svart granit. Den största delen har en bassäng och en avsats som man kan sitta på. Ursprungligen hörde också en separat stenrelief till skulpturgruppen.

Utöver skulpturer skapar skulptören Jarmo Vellonen också rums- och miljökonst. Han har kombinerat bland annat sten och trä i sina konstverk. I vissa av hans verk förekommer tecken och symboliska betydelser som hänvisar till forntiden.

Skulpturgruppen hör inte till Helsingfors konstmuseums samling.

Read more..

At map

Sök